Nieuws-Events

eCoMaDat®

Sinds 1 juli 2014 is er een nieuw systeem van kracht voor de terugbetaling van implantaten en invasieve hulpmiddelen. Artikels 35 en 35bis zijn afgesloten en de terugbetaling is ondergebracht in “De lijst”. Hiermee samenhangend zijn de meeste limitatieve lijsten omgevormd tot nominatieve lijsten.

Besco heeft hierop ingespeeld door een nieuwe module toe te voegen aan de Besco Portal: eCoMaDat®. Voor alle gedetailleerde informatie kan u terecht op deze pagina.

Een theoretische presentatie over “De Lijst” en de nominatieve lijsten vindt u hier.

Zijn er nog andere vragen? Aarzel niet contact op te nemen!

eCoMaDat

          Notifications

Download de brochure hier.

Besco bvba - Aardbruggenstraat 81 - 3570 Alken - +32 11 48 53 10 - Info@besco.be - Privacy